World 97, Exploration C

In World 97, the wearing of stained and damaged clothing is a symbol of style and prosperity. This YouTube video shows how holes can be covered with embroidery to enhance their aesthetic appearance.


Dünya 97 Keşif A içerisinde bulunan hedefler ve düşünceleri ele alarak bu projeyi ilerlettik. Dünya içerisinde beyaz önlüklerin üzerinde bulunan lekelere dikkat çekmiş, bu lekeleri bir nakış ya da boncuk yardımıyla kapatıp tekrar kullanıma uygun haline getirilebileceği anlatılmıştır.

Bizim de bu düşünceyi ele alarak ilerlettiğimiz proje;

Üzerinde herhangi bir sebepten kaynaklı oluşmuş lekeleri, delikleri ya da başka bir sorunu renkli iplerle ve oluşturduğumuz çeşitli şekillerle nakış yaparak kapatmayı hedefledik.

İmkanlarımız da üzerinde farklı sebeplerden oluşmuş delikler, çamaşır suyu lekesi bulunan bir T-shirt vardı. Bu T-shirt üzerindeki sorunlardan kaynaklı evde giyilmek zorunda kalınan bir üründü. Yaptığımız renkli iplerle çeşitli nakış işlemleri sayesinde bu delikleri kapatarak T-shirt üzerinde estetik bir görünüme sahip olduk. Evde giyilmeye mahkum olan bu ürünü artık dışarıda ya da istenilen herhangi bir yerde giyilebilir bir hale dönüştürdük.

Bunun dışında tüm bu işlemlerin nasıl ilerlediğini göstermek amacıyla bir video çekerek Youtube kanalına yükledik. Siz de eğer böyle bir sorunla karşı karşıya kaldıysanız aşağıda ki linkten videoya ulaşarak yardım alabilirsiniz.

This Exploration was contributed by Yunus Emre Koyun, İlayda Şahin and İremnur Özay (located in Turkey), developed from a World written by a Fashion Fictions contributor, using a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence which allows others to share and adapt the work in any medium and for any purpose, providing that they credit the authors and share their material using the same Creative Commons licence.

Does this World remind you of something?

I am keen to hear about any historical or contemporary real-world examples – whether individual practices, subcultures or mainstream activities – that this fiction brings to mind.

Please share any such examples using this form. Thank you!

Published by Amy Twigger Holroyd

explorer of Fashion Fictions